Privaatsuspoliitika

FUTARI PPC E-POE ANDMEKAITSE

Kõiki Futari PPC e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja tagab ostja andmete sh isikuandmete kaitse ja kasutamise seadustes ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus käesolevate privaatsustingimustega.

Müüjal on ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks ja müügilepingute täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus saata ostjale e-poe kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides. Samuti on müüjal õigus säilitada ja töödelda (ostjate teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks) e-poodi sisse loginud ostja või külalise tellimuste andmeid (sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud).

Kui ostja on andnud kliendilepingu sõlmimisel või muu tahteavaldusega (nt iseteeninduses, kaupluses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid privaatsuspoliitikas fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh ka ostjale teenuste ja kaupade personaalsete kampaaniate, sooduspakkumiste ning uudiskirjade edastamiseks elektroonilisel teel (e-post, SMS). Ostjal on igal ajal õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-kirja või järgides oma e-posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

Isikuandmed on andmed, mida kogutakse üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel e-poes või kaupluses

  • ostu sooritamisel meie poes või e-poes ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel

  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste kaudu

  • krediiditaotluse esitamisel meie kaupluses

Võime koguda ka isikustamata andmeid, mida ei  saa otseselt kindla isikuga siduda (nt keele eelistus, asukoht) ning andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaitidel. Need andmed koondatakse ja kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet, et saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse isikustamata andmetena. Veebileht kasutab töötamiseks küpsiseid. Meie lehel viibides peate nendega leppima.

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest, sooduspakkumistest ja saabuvatest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada meilitsi teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kogutud isikuandmeid kasutame kauba kohale toimetamiseks, kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks, raamatupidamiseks, aruandluseks, tehingute tõendamiseks jm seadustega kohustatud või lubatud tegevusteks. Kliendi paremaks teenindamiseks võime avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab meile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma seda konfidentsiaalsena (nt logistika partnerid, kelle ülesandeks on kaupade transport).

Kogutud isikuandmeid saab klient näha, muuta ja täiendada sisse logides meie e-poe „Minu konto“ alas. Kasutajatunnusena töötava e-posti aadressi muutumisel palume meid sellest teavitada, kuna seda ei ole kliendil endal võimalik muuta.

Meil on õigus keelduda isikut kliendiks võtmast, eelkõige kui on alust kahtlustada pettust, ebaõigete andmete esitamist konto registreerimisel. Registreerunud kliendil on õigus lahkuda nimistust ja paluda kustutada oma isikuandmed meie e-poest, selleks tuleb teha kirjalikult taasesitatav avaldus.

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult volitatud isikutel. Meie veebisaiti kasutama asudes või e-poe püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Jätame endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente. Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust telefonil +372 744 1213 või e-posti aadressil futari@futari.ee.

Käesolevad tingimused on kehtivad alates 01.01.2024.