Futari PPC - kontoritehnika müük ja teenindus

 Futari PPC OÜ | Kontoritehnika müük ja teenindus | Raekoja plats 13, Tartu | Telefon 744 1213

 

Uudised

Bürootehnika

Hooldus ja remont

Hinnad

Kontaktid

Kulumaterjalid

Kassettide täitmine

Ostuabi

E-pood

 

Muud tellimistingimused

 

Ostuabi lehele

 

Tagasiside on alati oodatud!

 

Telefonid: 7441100, 7441213

 

E-post: futari@futari.ee

 

Privaatsuspoliitika

Erinevaid marke on sadu

 

Vahetused, tagastused

 

Erinevaid mudeleid on sadu. Kulumaterjalide ostmiseks on vaja müüjale teatada oma bürooseadme või tarviku täpne mark. Mõnikord unub tee peal, mida ostma tuldi. Püsikliendil saab müüja kohapeal kontrollida kliendikaarti ja teha vastavalt sellele soovitusi. Kui olete oma margi ära unustanud, võime uurida ka püsikliendi ostuajalugu majandusaasta piires. Enne tindi, tahmakasseti, tooneri vm tarviku kasutusele võtmist ja pakendite avamist kontrollige alati visuaalselt selle vastavust bürooseadme margile. Kasutatud ning avatud ja/või rikutud pakendiga tarvikuid me umber vahetada ei saa ning müügihinnaga tagasi ei osta.

 

Sidevahendi teel kauba ostmisel (va eritellimused) on eraisikust tarbijal õigus lepingust taganeda ja kaup tagastada 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest (avaldus vabas vormis kirjalikult või tüüpvormil). Kaup peab olema kasutamata ja täiesti terves originaalpakis (nagu poes), muul juhul kaupa tagastada ei saa turuväärtuse olulise vähenemise tõttu. Tagastusega seonduvad kulud kannab tarbija. Kauba maksumuse kanname tagasi arvelduskontole, kust makse laekus, hiljemalt 14 päeva jooksul, kui kaup on jõudnud tagasi poodi. Tagastuse põhjust avaldama ei pea, täname, kui teatate.

 

Pretensioonid, garantiid

 

Kui mõne meilt ostetud tootega on mure, palume sellega poodi tagasi tulla, et saaksime aidata. Probleeme esineb äärmiselt harva, kuna valime kaupu oma poe tootevalikusse hoolikalt ning kaupade-teenuste kvaliteet ja head suhted püsiklientidega on meile esmatähtsad. Usume, et meie kauaaegsetel äri- ja eraklientidel on julgustav teada - kõikide meilt ostetud kaupade garantiid ja pretensioonide esitamise tähtajad on seadusjärgsed. Ka klientide isikuandmeid kogume ja töötleme üksnes müügi- ja teenindusprotsesside teostamiseks ning ei edasta neid kliendi nõusolekuta, kui seadus ei kohusta.

 

Kõikidele tahmakassettide täitmisteenustele ja hooldustele anname enda firma garantii 6 kuuks ning seda teostame oma töökojas. Kohe, kui avastate meie firma poolt täidetud või taastatud kasseti ekspluatatsioonil puuduse, mis ei tundu loomuliku kulumisena, palume pöörduda uuesti töökotta, et saaksime kasseti üle vaadata. Kui tegemist on meie meistri praagiga, teeme töö tasuta ringi. Reeglina ilmnevad käitlemisel kasutatud valedest töövõtetest või ebasobivatest materjalidest põhjustatud printimisprobleemid esimestel kasutuspäevadel. Puudusega toorikut kasutada ei tohi, tekkinud defekt võib süveneda.

 

Hooldusteenustele kehtib garantii täpselt sama vea kordumise vastu mõistliku aja jooksul, va juhul, kui klient ei olnud nõus meistri soovitatud olulise varuosa vahetamisega. Kui garantiiremont ei õnnestu, lepime kliendiga kokku õigustatud ulatusega seadusjärgses kompensatsioonis. Varuosade müügigarantiid teostab tihti kauba tootja oma volitatud teeninduskeskuse kaudu. Teeme ise kõik, et varuosade garantiiremont või vahetus toimuks mõistliku aja jooksul. Enne varuosade tellimist konsulteerige meistriga, et vältida ebasobiva või hetkel mittevajaliku detaili tellimist. Reeglina müüme oskuslikku paigaldust nõudvaid varuosi koos diagnostika ja vahetusteenusega, et tagada parim kvaliteet.

 

Pretensioonide esitamise õigus on tarbijail 2 aasta jooksul. Tarbija teatab puudusest esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 2 kuu jooksul pärast puudusest teada saamist. Puudusega asja ei tohi edasi kasutada, kuna see võib probleemi suurendada. Kui tootmisdefekt ilmneb 6 kuu jooksul alates asja üle andmisest, eeldatakse, et see eksisteeris juba üle andmisel. Hiljem peab tarbija oma pretensiooni tõendama. Puuduse ilmnemisel on õigus nõuda asja parandamist või asendamist. Kui see pole võimalik, ostetakse asi tagasi. Õigustatud tähtaegsetele pretensioonidele leiame lahenduse mõistliku aja jooksul.

 

Kutse- või majandustegevuses tegutsev isik (esindab firmat/asutust, ostab ettevõttele/riigile) peab kauba või teenuse puudusest teatama mõistliku aja jooksul puudusest teadasaamisest või kui ta pidanuks sellest teada saama. Pretensioonid kauba koguselise vastavuse kohta esitatakse ühe tööpäeva jooksul kauba saamisest. Pretensioonid arve rekvisiitide kohta esitatakse kolme tööpäeva jooksul arve saamisest. Pretensioonid teenuste kvaliteedi kohta esitatakse viie tööpäeva jooksul teenuse osutamisest ja/või seadustega ette nähtud tähtajaks. Pretensioonid kaupade kvaliteedi kohta esitatakse seitsme tööpäeva jooksul puuduse ilmnemisest ja/või seadustega ette nähtud tähtajaks.

 

Pretensioonid uute kaupade kvaliteedi kohta esitatakse müügigarantii andja (tavaliselt tootja või maaletooja) määratud ja/või seadustega ette nähtud tähtaja jooksul. Uute kaupade garantiiajad määravad tootjad või maaletoojad vastavalt kehtivatele seadustele ja müügipoliitikatele, tavaliselt on see 6 - 36 kuud. Meie omapoolseid lisagarantiisid uutele kaupadele ei anna, maaletoodule anname 6-kuulise garantii. Garantiid võivad eri tootjatel olla erinevad, täpsed tingimused leiate kaubaga kaasas olevast dokumentatsioonist. Infot saab ka müüjalt ja tootjate kodulehtedelt. Garantiiaeg algab ostuarve väljastamise kuupäevast. Garantiiks säilitage ostudokumendid, vajadusel muu tootja soovitu.

 

Toodete müügigarantii seisneb tavaliselt esimese eelistusena toote tasuta parandamises ehk garantiiremondis meie firma remonditöökojas. Probleemse tootega palume pöörduda koheselt peale puuduse märkamist meie esindusse. Klientide kiirema ja parema teenindamise huvides võime suunata garantiiprobleemiga pöördunu vastava toote garantiihooldust teostavasse tootja volitatud remondiettevõttesse. Kui parandamine ei ole võimalik, asendatakse toode võrdväärse tootega, mis on tehnilistelt parameetritelt sarnane või parem ning on võimeline täitma asendatava toote tööülesandeid. Kui parandamine või asendamine ei ole võimalik, toimub toote tagasi ostmine müügihinnaga.

 

Lugege alati seadme juhendit. Kui ei ole sellekohast spetsiaalmärget, siis ei laiene seadmete garantii kulumaterjalidele, valekasutusest põhjustatud vigadele, lõhkumisele, füüsilise jõu või keemiliste ainetega tekitatud vigadele, toitepinge kõikumisest põhjustatud vigadele, vääramatute jõudude läbi tekkinud vigadele, tarkvarade ühilduvusega seotud probleemidele, transpordi käigus tekkinud vigastustele. Garantii võib lõppeda valede kulumaterjalide kasutamisel või seadme remontimisel tootja poolt mitte volitatud töökojas. Ükski garantii ei laiene loomulikule kulumisele ja ebareaalsetele kvaliteediootustele.

 

Muud tingimused

 

Anname parima, et meie koduleht oleks korrektne ja värske. Hinnakirjad sisaldavad meie kaupluses igapäevaselt müüdavaid ja/või klientidele tellitavaid kontoriseadmeid, bürootarvikuid ja hooldusteenuseid. Meie lehe infomaterjalid võivad sisaldada toodete erapooletuid võrdlevaid lühitutvustusi, mis on koostatud heas usus, et neist võib olla kasu meie lehe külastajatele. Jätame endale õiguse muuta või eemaldada kõiki alalehti, infoplokke, tootetutvustusi ja hinnakirju vastavalt vajadustele ning spetsiaalselt ette teatamata.

 

Meie infomaterjalid tuginevad avalikele allikatele ning arvamustele, mis võivad meist olenemata ajas muutuda, sisaldada ebatäpseid või vananenud andmeid, ka trükivigu, mistõttu lubame neid kasutada üksnes isiklikuks otstarbeks ja omal riisikol. Olles avastanud mistahes eksimuse, palume sellest koheselt teatada, et saaksime vajadusel teha viivitamatult asjakohased muudatused oma kodulehel. Välistame vastutuse juhtudel, kus kasutaja tugineb meie veebilehel toodud informatsioonile ning seetõttu kannab kulusid, saab kahju või kaotab lepingu.

 

Kõik meie domeeni alalehtedel mainitud või tulevikus mainitavad kaubamärgid ja tootenimed kuuluvad nende austatud omanikele, me ei esinda neist ühtegi, pole kuidagi seotud neist ühegagi, samuti ei eelista neist ühtegi. Viidatud tootjate kodulehtedelt leiate nende mudelite tutvustused ja spetsifikatsioonid. Kõik taolised lingid on mõeldud üksnes meie kodulehe külastajate abistamiseks, me ei vastuta nende linkide toimivuse ega sisu eest. Muude isikute kodulehtedele viivatele linkidele klõpsates lahkute meie kodulehelt.

 

Ostuabi lehele

 

Olete oodatud!

 

© OÜ Futari PPC 1996 - … | Telefon 744 1100 | Kauplus avatud E–R 9-17 | Tere tulemast!

 

Avaleht

Postkast