Futari PPC - kontoritehnika müük ja teenindus

 Futari PPC OÜ | Kontoritehnika müük ja teenindus | Raekoja plats 13, Tartu | Telefon 744 1213

 

Uudised

Bürootehnika

Hooldus ja remont

Hinnad

Kontaktid

Kulumaterjalid

Kassettide täitmine

Ostuabi

E-pood

 

Nõuanded, et kontoritehnika kestaks

 

Hooldusteenuste pealehele

 

Üldised soovitused

 

Kontoritehnika paigutage kuiva õhu ja stabiilse temperatuuriga ruumi. Niiskuse elektrijuhtivuse tõttu võib aparaadisisene kõrgepinge lekkida masina korpusesse. Suurenenud õhuniiskusega külmad kivilaod võivad olla hädas printeritest aeg-ajalt väljuvate valgete lehtedega. Samuti reageerib niiskus masinas tekkiva osooniga ja lagundab plastisolaatoreid. Välisõhust või külma käest toodud masinat ja selle sõlmi (ka ilmutuskassetti) laske enne tööd veidi aega seista, et kondenseerunud niiskus hajuks. Ärge kasutage niiskunud paberit. Märg, kaardunud või lokkis paber ummistub kergesti paberiteedesse.

Kontoritehika korda!

 

Kui ekraanile ilmub mutrivõti, trumli märk, mehikese pilt või tekst hoolduse kohta, ongi aeg hoolduseks. Ekraanisümbol võib vilkuda ja lasta töötada teatud arvu väljatrükkideni, peale mida seadme töö blokeerub. Blokeeritud seadmega saab edasi printida peale hooldust või varuosade vahetust. Kui paneelile ilmub tundmatu sümbol või tähtede-numbrite kombinatsioon, aga masin töötab, konsulteerige meistriga. Võib piisata, kui avate-sulgete mõne kaane, vajutate mõnda kangikest-nupukest, lülitate seadet korraks välja ja seejärel uuesti sisse jne. Andurid ei ole ilmeksimatud. Kui masin keeldub edasi töötamast, kirjutage üles veakood ja loenduri näit, lülitage seade välja ja kutsuge meister.

 

Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi seadmeid asetada otse vastu seina. Praktikas on juhuseid, kus soojapuhurite või radiaatorite lähedusse asetatud büroomasinate korpused on saanud kahjustada. Kopeerivaid seadmeid ei tohiks asetada otsese päikesevalguse kätte. Paljunduse kaane lahti ununemisel pääseb valgus mõjutama tundlikku ilmutustrumlit. Päikesest kahjustunud trumlile tekkinud laigud-triibud kantakse sealt edasi igale koopiale. Vanematest paljundustest eralduva osooni korral tuleb tagada kontoris normaalne ventilatsioon.

 

Mida tolmuvabam ruum, seda vähem hooldust seade nõuab. Masinate jahutusventilaatorid imevad korpusesse koos õhuga ka tolmu. Tolm ladestub optikale ja muudele osadele, vähendab pildi kontrastsust ja kvaliteeti, kahjustab ilmutustrumlit ja ahjurulle. Kehva kvaliteediga paber tekitab abrassiivset paberitolmu, mis määrib ja kahjustab kummist paberiveorattaid ning põhjustab paberisööduvigade sagenemist. Kui seade asub ülitolmuses keskkonnas või on üle koormatud, võib see vajada hooldust ja puhastust iga paari kuu tagant.

 

Tooneri vahetus

 

Tooner vahetage täpselt juhendi järgi. Peale uue tooneri installeerimist soetage järgmine varuks. Tihti lõpeb materjal just siis, kui vajate kiiresti palju koopiaid või väljatrükke. Tööpäeva lõpul või nädalavahetusel võib olla raske kusagilt kiiresti tahma juurde hankida. Kui hoolite loodushoiust ja korduvkasutate, tasub aegsasti täita ka varukassett.

 

Kui tooner on viimseni otsas, ilmub koopiamasina paneelile reeglina spetsiaalne sümbol (näiteks täppidest kolmnurk) või kiri, mis teavitab tahma lisamise või vahetamise vajadusest. Kaasaegsetel printeritel ja kombainidel saab vaadata kulumaterjalide seisu arvutist või seadmest. Kiibid peavad arvet oma algoritmide alusel ja annavad aegsasti märku, tihti blokeerivad lõpuks mõne funktsiooni. Vanematel seadmetel saate printida, kuni kassett on tühjaks trükitud.

Soeta toonerid varuks!

 

Vahel tuleb väljakutseid paljundajatelt, kelle koopiamasin tegevat imelikku häält. Tegemist võib olla tõsise rikkega, nt purunenud hammasrattaga seadme käiguosas või ilmutussõlmes. Vahel teeb paljundus harilikust vaid pisut erinevat häält ja ei taha kuidagi töövalmis saada. Tahm võib olla lihtsalt otsakorral ja masin üritab ilmutussõlmest viimast leida. Peale tooneri otsimise tsüklit jätkab masin tööd. Kannatamatud ei jõua tooneri juurde kerimist ära oodata ja kutsuvad hooldusmehe, kellel jääb üle konstanteerida tooneri lõppemist.

 

On elementaarne, et printeri tahmakassetti oskab igaüks vahetada. Jäägipunkreid tuleb ka vahetada või tühjendada regulaarselt. Seda saab osadel mudelitel teha ise, osadel tuleb kustuda hooldusmees, kes eemaldab ilmutussõlme kogunenud kasutamata tahmaosakesed, paberitolmu ja muud võõrkehad. Moodsail masinail reeglina jääktahmaga muret pole, sest tahm suunatakse taaskasutusse.

 

Paberiummistused

 

Kasuta parimat paberit, mida endale lubada saad. Nii on vähem probleeme paberiveoga. Vähendatud grammkaaluga paberid eeldavad ideaalseid paberiteid ja täiesti korras tehnikat. Odavamad paberid (C-klass) on kallimatest (A ja B) põhjusega soodsamad. Mida kõrgem klass, seda kindlam print ja kaunim tulemus.

 

Kui masin töörezhiimi ei lähe või katkestab trüki, jälgi operatsioonipaneelile ilmuvaid sümboleid või teksti. Probleemidest paberiteedes annab märku sik-sakimärk või veateade. Uuemate masinate paneelile ilmub reeglina info, millistest sõlmedest paberiummistust otsida. Paljundustel võivad abijoonised olla valgustuskatte peal või all, esikaane taga. Tihti on peale masina avamist kinni jäänud paber lihtsalt näha.

 

Nähtavad paberitakistused kõrvalda ettevaatlikult ja väldi kinni jäänud paberite rebenemist. Pisikesi paberitükke on raskem võllide vahelt leida ja eemaldada, võib seadme olulisi osi tahtmatult vigastada. Kindlasti ei tohi ummistuse likvideerimisel kasutada teravaid esemeid. Paljundusmasina kuumutus- ehk ahjuossa kinni jäänud paberite eemaldamisel tuleb hoiduda ka kõrvetada saamisest. Paberiteid vabastades tuleb alati jälgida, et ei vigastataks ilmutustrumlit, näiteks käekella või sõrmusega.

Paber olgu puhas!

 

Paberisuunajad peavad alati olema täpselt paberipaki vastas ja formaadimäärajad paberikassetis õiges asendis vastavalt soovitud koopia formaadile. Maha kukkunud paberid tehke hoolega puhtaks ja paberite korduval kasutamisel eemaldage enne paberisahtli täitmist kõik kirjaklambrid. Paberitega masinasse sattunud liivaterad ja võõrkehad võivad kahjustada ilmutussõlme osi. Kui mingis paberiteede osas esineb pidevalt trükitöid segavaid ummistusi, kutsuge hooldusmees, kes selgitab põhjuse ja korrastab masina.

 

Kuivanud tindipead

 

Kasuta tindiprinterit regulaarselt ja hoia seadet vooluvõrgus. Katsu trükkida oma tindiprinteriga vähemalt kord igal nädalal, et ennetada prindipea düüside ära kuivamist. Uuematel tindiprinteritel on düüsid üha peenemad ja tint kuivab kiiremini. Kuivamisoht on kõikide tintidega.

 

Kui tindiprits hoolimata värskest tindist mõnda värvi ei trüki või trükk on katkendlik, saab printeri juhtkeele kaudu teha trükipeade puhastustsükleid. Samas ei tasu teha neid liiga palju. Need kulutavad kõiki värve ka siis, kui näiteks sinine ei tööta. On oht üle ujutada printeri jääktindipadi. Kui paarist puhastusest ei piisa, peaks prindipead puhastama käsitsi, kuid kuivanud trükipea ei pruugi tööle hakata.

 

Aeg-ajalt tasub tindiprinterit välja ja sisse lülitada, kuna siis ta teeb pisema puhastuse, kui need, mida menüü kaudu käivitatakse. Kasuta alati hea kvaliteediga tinte. Need võivad olla originaalid või ka analoogid, aga peavad olema täpselt printerimudelile tehtud ja õige osakese suurusega. Suuremad osakesed tindis ummistavad trükkivaid düüse. Kui kahtled, eelista originaali.

Enneta prindipea kuivamist!

 

Millal kutsuda meister?

 

Igasugune tehnika vajab regulaarset hooldust ja varuosade vahetust tootja määratud aegadel. Korraliku teeninduse all olev bürooseade töötab probleemideta kasuliku tööea lõpuni ja kauem. Ka personaalprinterid vajavad aeg-ajalt ülevaatust ja puhastust tolmust. Parem, kui hooldust teeb spetsialist. Kui vajate oma bürooseadmele tehnoabi, võite pöörduda meie meistri poole. Helistage julgelt meistri antud mobiilile, registreeruge telefonil 7441100 või saatke kontaktid e-postile futari@futari.ee.

 

Hooldusteenuste hinnad

 

Ka sügavale paberiteedesse või sõlmedesse takerdunud paberiosi ja muid võõrkehi tuleb oskuslikult eemaldada. Hoolduseks on viimane aeg, kui bürooseade ei tööta korrektselt, kui ei enam rahulda töö kvaliteet või käes on tootjatehase määratud hooldusaeg. Vähemalt kord aastas laske suurem bürooseade üle vaadata. Nii saab meistrilt nõu küsida, mida ja millal vahetada tasub. Remont on mõistlik jätta meistrile.

Kutsu meister appi!

 

Mis iganes tehnika ekspluatatsioonil ei võrdu koonerdamine kokkuhoiuga. Laserprinterid ja koopiamasinad pole erand. Regulaarne hooldus ja varuosade vahetus tootja määratud aegadel on eriti oluline äriklassi seadmetel. Ise pusimise asemel sõlmige mõne firmaga hooldusleping või kutsuge õigeaegselt tehnik. Pikka aega hooldamata masinal suureneb kulumaterjali tarbimine ja langeb väljatrükkide kvaliteet. Varuosad vaheta tehase poolt ette nähtud aegadel, ära oota lõplikku amortiseerumist. Viimase piirini kulunud detailid võivad põhjustada masina oluliste süsteemide tõsiseid kahjustusi, mille põhjalik remont võib olla kokkuvõttes palju kallim algselt säästa loodetud summast.

 

Pika hooldusvälbaga tehnika juurde on hooldusinseneril asja harva, kui ei teki prognoositud või prognoosimata tõrkeid. Prognoositud tõrkeid välditakse õigeaegselt tehnohooldust tellides ja tehase poolt määratud aegadel varuosasid vahetades. Kui varuosade vahetuseks vahendeid napib, võib aidata tihedam hooldus, kuid mitte alati. Prognoosimata tõrked tekivad tavaliselt mingi materjali ettenägematul järgi andmisel, ära kulumisel või purunemisel. Kui selline asi juhtub garantiiajal tehase praagi tõttu, lahendatakse probleem tootja kulul volitatud teeninduskeskuses. Kui pole muud hoolduslepingut, võib alati pöörduda meie meistri poole. Küsimused ja väljakutsed on oodatud.

 

Hooldusteenuste pealehele

 

Olete oodatud!

 

© OÜ Futari PPC 1996 - … | Telefon 744 1100 | Kauplus avatud E–R 9-17 | Tere tulemast!

 

Avaleht

Postkast